Bestilling av arbeidsvarslingsplan

For de som kan gi detaljert informasjon, fyll ut søknaden og send inn. Våre konsulenter vil utarbeide søknaden og gi tilbakemelding innen kort tid. Vær oppmerksom på at mange av feltene i skjemaet er obligatoriske.

BESTILLING AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN

Er det en hastesak?

Opplysninger om Tiltakshaver/Byggherre/Ledningseier

Opplysninger om utførende entreprenør/Bestiller

Ansvarshavende i Arbeidsvarslingsplanen (NB! Kursbevis del 2, må sendes inn)

Stedsansvarlig i Arbeidsvarslingsplanen (NB! Kursbevis del 1, må sendes inn)

Om type arbeid

Info til bestiller:

For en effektiv søknadsprosess, er det viktig at Ramudden mottar oversiktskart og/eller arbeidstegninger snarest. Kopi av kursbeviser må vedlegges. Evt. grave-/fremføringstillatelser, byggetillatelser, avkjørselstillatelse, IG må vedlegges. Dersom vi skal søke grave-/fremføringstillatelse må type rør eller ledning og diameter på denne oppgis i arbeidsbeskrivelsen. Utfylt sjekkliste gjelder som skriftlig bestilling.