Ramuddens leieforsikring

Tegn Ramuddens leieforsikring når du leier ditt materiell av oss.

Leieforsikring

Ramudden tilbyr leieforsikring på materiell som tilgjengeliggjøres for kunde. Forsikringen beskytter utstyr som leies fra Ramudden, mot plutselige og uforutsette hendelser som innbrudd, tyveri, skader eller brann. I noen tilfeller vil du kanskje ikke ha slike objekt i egen forsikring, eller forsikringsbeløpene er for lave og Ramuddens leieforsikring vil da kunne være hensiktsmessig.
 

Du skal være trygg ved leie av utstyr fra Ramudden

Du som kunde blir trygg på at risiko for skader og tyveri av alt leid utstyr og materiell, er under god kontroll. Hvis du også samtidig ivaretar praktiske tiltak på din arbeidsplass for å hindre tyveri og skader, har du har gjort mye for å unngå uforutsette utgifter på prosjektet. Om du til tross for dette skulle få et uhell, kan du føle deg trygg med Ramuddens Leieforsikring.
 

Begrensning i forsikringsdekning

Som plutselig og uforutsett skade ansees ikke de skader som oppstår av unormalslitasje, forbruk, korrosjon, graffiti og sprenging. Forsikringen dekker ikke fremleie, uaktsomhet eller under transport utført av andre enn leietaker. Det forutsettes videre at utstyret håndteres i henhold til brukerveiledning for det enkelte materiellet. Leietaker skal også ta fornuftige forholdsregler ved lagring av utstyret.
For manualer, brukerveiledninger mv. vennligst kontakt din nærmeste Ramudden-avdeling.
 
Egenandel i gjeldende ordning er begrenset til NOK 6.000,- pr skadede objekt med verdi under NOK 50.000,- og NOK 12.000,- for leieobjekter med en verdi over NOK 50.000,-.
 

Dersom skade inntreffer: Kontakt umiddelbart utleier for en skademelding.

 
Fullstendige betingelser og forretningsvilkår finner du på våre hjemmesider.

Alle har rett til en sikker arbeidsplass