Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer

En sikker arbeidsplass

- Work Zone Safety

Vår reise begynte i 2005. Siden da har vi arbeidet med å gjøre arbeidsplasser langs veiene sikrere. Både for de som arbeider der og de som passerer forbi. På det området er vi i dag ledende i Sverige. Vi har også kommet vellykket ut med å tilby vår kunnskap og tilpassede sikkerhetsløsninger til Norge, Finland, Danmark, Estland og Kanada.

Vår misjon: Alle har rett på en sikker arbeidsplass

Våre løsninger bygger på høy kompetanse og stort engasjement.
Våre tanker om sikkerhet og skreddersydde løsninger for en sikker arbeidsplass brukes i dag innen bygg og anlegg, jernbane og andre infrastrukturprosjekter. Med oss som partner får du løsninger som bygger på høy kompetanse og stort engasjement hos våre medarbeidere. Vi tenker innovasjon, regeletterlevelse og effektiv sikkerhet i alle ledd. Vi sørger for at alle sikkerhetskrav som stilles, blir oppfylt på din arbeidsplass.
 

Våre løsninger kan inneholde:

Konsultasjon – Vi kan hjelpe deg med å planlegge og utforme en sikker arbeidsplass. Hvis det for eksempel gjelder arbeid ved vei, kan vi utarbeide arbeidsvarslingsplaner og hjelpe til med alle nødvendige søknader om ulike tillatelser.
Tjenester – Du kan benytte oss til alle sikkerhetsrelaterte arbeidsplasstjenester som etablering, tilsyn og vaktarbeid.
Opplæring – Arbeidet på og langs veiene krever rett opplæring og kompetanse. En av dine medarbeidere kan ha behov for et godkjent Arbeidsvarslingskurs. Det kan våre kursholdere ta hånd om. De holder kurs fortløpende for våre egne medarbeidere og tilbyr deg og dine medarbeidere nødvendige kurs.
Utleie – Hos oss kan du leie alt nødvendig utstyr og materiell som behøves for en sikker arbeidsplass samt en del kjøretøy og maskiner. Vi sørger for at du får det rette utstyret på plass når og der du trenger det.
 

Vi vil mer

I dag leder vi utviklingen i bransjen og det vil vi gjerne fortsette å gjøre. Vi er dypt engasjert i arbeidet for å forbedre arbeidsplassikkerheten generelt og vi er med og driver saken fremover i de bransjene der vi er aktive for eksempel er vi medlemmer i bransjeforeningen "Bransjenettverket for Trafikk og Beredskap" og "Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg".

Dagens utvikling går mot den digitale oppkoblede arbeidsplassen. Det innebærer både bedre sikkerhet og økt bærekraft. Det britiske selskapet Highway Resource Solutions (HRS) er en del av konsernet. De utvikler smarte digitale løsninger og utstyr som forbedrer sikkerheten, for eksempel ved å varsle trafikanter om fremkommelighet i sanntid.

Din digitale arbeidsplass

Digitalisering

Vår reise mot bærekraft går videre

Som en stadig viktigere samfunnsaktør og et av bransjens største selskaper har vi et særskilt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Konsernsjefen har ordet