Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Sikker arbeidsplass

Siden starten 2005 har vi jobbet for å gjøre arbeidsplasser langs veiene tryggere. På dette området er vi i dag den ledende aktøren i Sverige, og har også vellykket etablert oss i Norge, Finland, Estland og Canada.

Våre tilpassede løsninger for arbeidsplasssikkerhet brukes også innen veiarbeid, bygg og anlegg, jernbane og andre infrastrukturprosjekter. Våre løsninger bygger på høy kompetanse og stort engasjement hos våre medarbeidere, innovasjon, regeletterlevelse og effektivitetstenkning i alle ledd.
 

Våre løsninger kan inkludere:

Konsultasjon - Vi har lang erfaring med å planlegge og utforme sikre arbeidsplasser. Når det gjelder f.eks. arbeid ved vei, kan vi utarbeide arbeidsvarslingsplaner (TA-planen) og hjelpe til med søknader for alle nødvendige tillatelser.
Tjeneste - Sikkerhetsrelaterte tjenester på arbeidsplassen f.eks installasjon og tilsyn med utstyr og materiell, vakthold og dirigering.
Utdanning - Arbeid på og langs vei krever rett utdanning og kompetanse. I mange tilfeller må kundens medarbeidere ha en sertifisering som er godkjent av trafikkmyndighetene. Ramuddens utdanningsavdeling både utdanner vårt eget personale og tilbyr nødvendige utdanninger for kundene.
Utleie - Vi kan levere alt nødvendig utstyr og materiell for en sikker arbeidsplass og også en del kjøretøy og maskiner. Vi sørger for å ha de rette tingene på plass når og der de behøves.
 

Målsettinger fremover

Vi leder utviklingen i bransjen og er innstilte på å fortsette å vokse og tilby et bredere spekter av tjenester. Vi er dypt engasjert i arbeidet for å forbedre arbeidsplassikkerheten generelt og vi er med og driver saken fremover i de bransjene der vi er aktive for eksempel er vi medlemmer i bransjeforeningen "Bransjenettverket for Trafikk og Beredskap" og "Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg".

Et annet skritt i arbeidet for å forbedre sikkerheten og effektiviteten på arbeidsplasser er vår satsing på smarte produkter og digitale løsninger. I vårt konsern finnes det britiske selskapet HRS som utvikler smarte digitale løsninger og utstyr som kan øke sikkerheten ved f.eks. å advare trafikanter om
fremkommelighet i sanntid.
 
ramuddengroup4.jpg
 

Mer lesing