Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Sikker arbeidsplass

Sikkerhet på arbeidsplassen er ikke et bransjeproblem. Det er et sosialt spørsmål. De siste 10 årene har vi jobbet for å gjøre arbeidsplasser langs veiene tryggere. På dette området er vi i dag den ledende aktøren i Sverige, og har også vellykket etablert oss i Norge, Finland, Estland og Canada. Nå vil vi også gjøre byggeplassene tryggere.

Siden 2008 har mer enn 400 mennesker omkommet i arbeidsrelaterte ulykker. Flere tusen blir skadet hvert år. Hvor mange av disse kunne vært forhindret ved bedre overholdelse av eksisterende regelverk? Hvordan er sikkerhetsarbeidet rundt arbeidsplasser i dag, og hvordan kan vi redusere ulykker i fremtiden?
 
For oss handler ikke sikkerhet på arbeidsplassen bare om å bry seg om noen som gjør jobben i en bygning eller under en trafikkstans. Vi ønsker å utvide konseptet til syklister, bilister, fotgjengere, funksjonshemmede og andre som kan bli berørt eller utsatt for risikoer på grunn av arbeid. Dette krever at arbeidsplassene i en tidlig fase blir integrert i planleggingen av bygg- og infrastrukturprosjektene. Noe som igjen krever enda mer innsikt og kunnskap fra beslutningstakere i samfunnet.
 

Derfor jobber vi for en trygg arbeidsplass for alle - Work Zone Safety


/ Hans-Olov Blom, konsernsjef Ramudden

ramudden-workzonesafety-no.jpg