Konsernsjefen har ordet

Som en del av noe større får vi både økt ansvar og fornyet kraft når det gjelder å bane vei for bærekraftige endringer. Året har vært preget av nye globale prosesser, flere digitaliserte etableringer og et sterkt fokus på innovasjon og utvikling.

Mer kraft til bærekraftig endring

Morten Finslo, konsernsjef Ramudden Nordics & Baltics
Hvordan ser trafikken ut om ti år? Hvilke nye regelverk må løsningene tilpasses? Hvordan påvirker en svekket sikkerhetssituasjon behovet for våre løsninger? Når man er størst i verden innen et segment, følger det også med et ansvar for å drive viktige spørsmål fremover. Dette ansvaret tar vi på fullt alvor – også utenfor bedriftens vegger. I løpet av året har det f.eks. handlet om samarbeidsprosjekter rundt fremtidens selvkjørende biler. Ellers har vi bidratt med ekspertise for å utarbeide en ny sikkerhetsstandard og støttet yrkesutdanninger når det gjelder sikkerhet.
 

Kundekrav til bærekraft

Nøkkelen i alt vi gjør, er aktpågivenhet, lydhørhet for kundenes behov og kontroll på regelverket. Nå merker vi at kundene har stadig høyere forventninger til bærekraft. Både vi selv og våre bestillere omfattes av nye krav om å kunne rapportere og minske klimaavtrykket. Fra 2025 skal vi f.eks. bærekraftsrapportere ifølge Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og forberedelsene er i full gang. Vi har blant annet skapt en ny bærekraftsenhet for hele det globale konsernet, Ramudden Global.
 
Lovkravene er utfordrende, men samtidig er de en muliggjører. Med konsoliderte og enhetlige data fra de ulike markedene kan vi enklere fatte kloke strategiske beslutninger. Det kommer i stadig høyere grad også til å bli et konkurransefortrinn, der bedrifter blir valgt bort hvis de ikke lever opp til kundenes forventninger. I skrivende stund er vi involvert i Stockholms største fossilfrie entreprenørarbeid, et pilotprosjekt i Slakthusområdet. Her har vi hatt nettopp slike tydelige bærekraftskrav allerede i anskaffelsesfasen.
 

Digitale løsninger vinner terreng

Et annet spennende prosjekt handler om en etablering i Östersund, der vi ved hjelp av en digital løsning klarte å redusere CO2-utslippene samtidig som vi økte sikkerheten. Tidligere var trafikksikkerhetsløsninger en helt analog virksomhet. I dag er dette komplettert med digitale løsninger og dermed har vi gått fra visjon til virkelighet. Vi kan få ekstern rapportering i sanntid ned på skiltnivå. Det reduserer behovet for transport og gir bedre kontroll. Her ligger vi i forkant og med etableringen av Ramudden Digital på globalt nivå kan vi videreføre arbeidet ytterligere.
 

Kontroll over produktutviklingen

Det er ikke bare på det digitale området vi satser på innovasjon. I løpet av året har vi kjøpt opp sju ulike selskaper som til sammen både styrker og utvider vårt tilbud. Et av dem er Worxsafe, vår mangeårige samarbeidspartner som blant annet har hjulpet oss med å lage sikringen SVEA. Oppkjøpet innebærer at vi tar et steg inn i produktutviklingen. Det gir store fordeler med tanke på å reagere raskt på nye behov, få ut sikre produkter på markedet og kunne utnytte ressurser effektivt.
 
Som en del av Ramudden Global får vi i Ramudden Nordics & Baltics drahjelp når det gjelder å arbeide for positive endringer. Samtidig må vi omstrukturere mange prosesser, uten å miste kjernen der entreprenørånd og initiativkraft alltid har preget oss. Her i Norden har vi høy sikkerhetsbevissthet og ligger langt fremme innen bærekraftsarbeid. Det gjør at vi også kan hjelpe til med å løfte de andre markedene til samme nivå. Et godt eksempel på det er Sikkerhetsuken som startet lokalt og i år ble arrangert i samtlige land. Disse nye mulighetene til å drive og akselerere bærekraftig endring gjør meg ekstra stolt over å være en del av Ramudden.
 
Morten Finslo
 

Mer lesning