Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Bærekraft

Ramuddens ambisjon er å være en ledende og drivende kraft for bærekraft i bransjen. For oss handler bærekraft mye om en måte å være og opptre på. Våre tjenester og løsninger skal leveres på en sikker og effektiv måte som fremmer en bærekraftig utvikling og vi skal gjøre forretninger på en bærekraftig måte

Ressurseffektiv sikkerhet

Bærekraft blir ofte redusert til spørsmål om miljø og karbondioksidutslipp, men det handler egentlig om betydelig flere aspekter. Ramuddens aller viktigste bidrag er at vi skaper miljøer på arbeidsplasser som er sikre for både de som arbeider der og for allmennheten. Dessuten gjør vi dette på en måte som utnytter ressursene effektivt, og det minsker miljøavtrykket.

Vi anvender ny, digital teknologi innovativt for å effektivisere arbeidet ytterligere. Dessuten har vi begynt å investere i klimanøytrale kjøretøy. Internt etterstreber vi større mangfold, med særlig fokus på å rekruttere flere kvinner til vår mannsdominerte bransje.
 
Ramudden vil også være en god samfunnsborger overalt der vi har virksomhet. Vi bidrar til lokale idrettsforeninger med særlig vekt på støtte til ungdomsvirksomhet.
 
En viktig del av vårt bærekraftsarbeid er også at Ramudden skal behandle alle kunder med stor respekt og vi skal være rettferdige i alle aspekter. Vi har en tydelig antikorrupsjonspolicy internt og stiller tilsvarende krav til våre leverandører.
 

Rammeverket for bærekraftig virksomhet

Det ytterste målet med Ramuddens bærekraftsarbeid er å bidra til å virkeliggjøre FNs mål. Blant de 17 målene har vi valgt ut noen som kan knyttes både til bærekraftarbeidet og forretningsstrategien:

agenda2030_eng.png

Mål 3 - Helse og velvære
Mål 4 - God opplæring for alle
Mål 9 - Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 10 - Mindre forskjeller
Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mål 13 - Bekjempe klimaendringene

 
ISO:

Ramuddens styring og prosesser på områdene kvalitet, miljø og arbeidsmiljø har siden januar 2020 vært sertifisert i henhold til standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 for alle depoter i Sverige. Det innebærer blant annet at vi følger opp arbeidet kontinuerlig og arbeider med stadige forbedringer. Våre virksomheter i Norge og Finland står nå for tur
> Sertifikat

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid?

Kontakt HMSK-Leder: oyvind.stafseth@ramudden.no 

Lenker: