Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Bærekraft

Det handler om menneskeliv. Hver dag er tusenvis av gater og veier helt eller delvis stengt for vedlikehold, nybygging eller for en ulykke. Enhver slik trafikkstans kan utgjøre en fare. Det samme gjelder byggeplasser.

Våre tjenester inkluderer å designe, utstyre og bemanne avstengningene for å oppfylle både arbeidsmiljø og krav til trafikksikkerhet. Like viktig er det å sikre tilgjengeligheten rundt arbeidsplassene. På denne måten kan kundene trygt fokusere på kjernevirksomheten - å reparere, vedlikeholde og bygge ny. Vårt oppdrag er - "Alle har rett til en trygg arbeidsplass"
 

Fra januar 2020 er Ramudden Sverige sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljø), ISO 9001 (kvalitet), samt ISO 45001 (arbeidsmiljø).

 

 

ramudden_img_no2.jpg