Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Bærekraft

FNs mål, ISO-standarder og forretningsmål, samt interessentenes ønsker, utgjør rammeverket for Ramuddens bærekraftarbeid. Vi ønsker å ta tak der virksomheten har størst innvirkning på omverdenen, samtidig som vi oppfyller kravene fra eiere, medarbeidere og kunder.

Rammeverket for bærekraftig virksomhet

Vekstselskapet Ramudden har siden 2017 jobbet målrettet med systematisk styring av virksomheten. Dette arbeidet begynner nå å gi tydelige resultater og hjelper oss dessuten i bærekraftarbeidet. Innen bærekraft er det først og fremst de globale målene, FNs agenda 2030, som vi jobber mot.
Blant de 17 målene har vi valgt ut noen som kan knyttes både til bærekraftarbeidet og forretningsstrategien:
 

agenda2030_eng.png

Mål 3 - Helse og velvære
Mål 4 - God opplæring for alle
Mål 9 - Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur
Mål 10 - Mindre forskjeller
Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mål 13 - Bekjempe klimaendringene

 
ISO:

Fra januar 2020 er Ramudden Sverige sertifisert i henhold til ISO 14001 (miljø), ISO 9001 (kvalitet), samt ISO 45001 (arbeidsmiljø). 
> Sertifikat

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid?

Kontakt HMSK-Leder: oyvind.stafseth@ramudden.no 

Lenker: