Bruksområder for våre maskiner

Eksempler på bruksområder for våre maskiner er tining av jord og overflater, frostsikring, oppvarming og forvarming med mer.

Finn nærmeste avdeling

Eksempler på bruksområder

  • Fleksible varmeslanger legges ut på det området som skal tines, herdes eller frostsikres.
  • HWs varmebærende væske (VTV) sirkulerer i et lukket system og leder varmen rett ned i bakken.
  • Slangene dekkes med reflekterende HW-isolasjonsmatter for maksimal varmeoverføring og for å unngå varmetap.
  • Fuktigheten i massene varmes opp og tines raskt og effektivt ned i bakken, 20–80 cm per døgn, avhengig av forholdene i bakken.
  • Maskinen går ubemannet til jobben er gjort. GSM-overvåkningen gir beskjed om eventuelle problemer med driften.
 
heatWork-1.jpg


Opptining av mark og overflater

Vann- og avløpsanlegg, kabelgrøfter, sjakter, tak og belegg. Fjerning av is og snø.
 
heatwork-tining.jpg


Frostsikring

Beleggoverflater, sandmasser/fugesand, fyllmasser, rørgater, sporveksler, flytebrygger.
 
heatwork-uttorkning.jpg


Oppvarming, uttørking, forvarming

Oppvarming og uttørking: Bygg under oppføring/renovering, lager- og brukshaller, fuktskader, arbeidstelt, herding av betong.
Forvarming: Markområder før støping, forskaling og betongarbeid, hulldekkeelementer, berg- og berggrunn ved forankringsarbeid.