Trafikkdirigering og ledebil

I tillegg til dirigeringen setter våre dirigenter opp sikring og varsling i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan dersom ønskelig. Vi fører loggbok elektronisk og sender den til oppdragsgiver.

Finn nærmeste avdeling
Hvis du må stenge veien eller omdirigere trafikken på en sikker måte, kan vi hjelpe deg med trafikkdirigenter eller ledebil. Våre medarbeidere har lang og god erfaring med trafikkdirigering og bruk av ledebil. De er på plass til arbeidet er utført og veien kan åpnes igjen. La oss allerede i en tidlig fase hjelpe til med planlegging og tillatelse for arbeidet.
 

Våre trafikkdirigenter har følgende godkjenninger:

  • Arbeid på veg del 1
  • Arbeid på veg del 3
  • Førstehjelpskurs rettet mot trafikkskader
  • HMS-kurs
  • Godkjent dirigeringsutstyr og verneutstyr

Vi fører loggbok og sender den til oppdragsgiver daglig. Dirigenter setter opp sikring og varsling i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan dersom ønskelig. Ramudden bruker elektronisk føring av loggbok slik at loggbok alltid er oppdatert, oversiktlig og lett tilgjengelig.

Vi leverer ferdig rigget ledebil med sjåfør som bl.a. inneholder:

  • Varselslys
  • Arbeidslys
  • Brannslukker
  • Førstehjelpsutstyr
  • Alle våre biler er koblet opp mot GPS. Oppdragsgiver kan få ut logg dersom ønskelig.