PlanleggeTillatelser og søknader

Vi har lang erfaring med å planlegge og utforme sikre arbeidsplasser. Når det gjelder arbeid ved vei, kan vi utarbeide arbeidsvarslingsplanen og hjelpe til med alle nødvendige søknader om ulike tillatelser.

Finn nærmeste avdeling
Når det gjelder arbeid ved vei, kan vi utarbeide arbeidsvarslingsplanen og hjelpe til med alle nødvendige søknader om ulike tillatelser. Vi hjelper deg også med etablering av arbeidsplassen og vi kan ta ansvar for kontakten med myndighetene, for eksempel å søke om tillatelse fra politiet, gravetillatelser, ledningsarbeid og bruk av allmenne områder.

Alle har rett til en sikker arbeidsplass